• Ultra NDT S.C. - rozwiązania techniczne
  • Gdynia / Chojnice / Antwerpia (BE)

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stawianym nam zadaniom staliśmy się wysokiej klasy specjalistami w dziedzinie badań nieniszczących i wszelkich zagadnień związanych z nimi.

Pozwoliło nam to wprowadzić do naszej oferty i skutecznie przeprowadzać u naszych klientów usługi takie jak:

 

  • Nadzór III stopnia we wszystkich metodach NDT
  • Koordynacja podwykonawców NDT
  • Egzekwowanie przestrzegania norm i standardów podwykonawców NDT
  • Audytowanie i cross-check’ing laboratoriów NDT
  • Szkolenie i wdrażanie w wymogi projektowe podwykonawców NDT
  • Zapewnianie jakości NDT na projektach prowadzonych na całym świecie