• Ultra NDT S.C. - rozwiązania techniczne
  • Gdynia / Chojnice / Antwerpia (BE)

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z wieloma specjalistami dziś możemy zaoferować swoim klientom szereg ekspertyz technicznych.

Specjalizujemy się w operatach takich jak:

 

  • Ekspertyzy eksploatacyjne
  • Ocena stanu technicznego konstrukcji stalowej
  • Ocena stanu technicznego wież i masztów
  • Ocena stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych
  • Pomiary geodezyjne konstrukcji
  • Interpretacja norm i przepisów
  • Consulting w dziedzinie planowania i zapewniania jakości
  • Consulting w dziedzinie zarządzania projektami, zarządzania kryzysowego oraz zarządzania ryzykiem