• Ultra NDT S.C. - rozwiązania techniczne
 • Gdynia / Chojnice / Antwerpia (BE)

Badania wytrzymałościowe poprzez między innymi określanie twardości, wytrzymałości na rozciąganie, odporności na pękanie i wielu innych cech służą określeniu, czy materiał lub jego część jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania. Zmierzone parametry są często informacją w procesie zatwierdzania technologii, projektowania, dostarczają informacji o ograniczeniach struktury materiału.

 

Badania niszczące przeprowadzane są w naszym laboratorium zlokalizowanym w Chojnicach.

Oferujemy takie usługi jak:

 • Statyczna próba rozciągania metali i połączeń spawanych
 • Próba zginania metali i połączeń spawanych
 • Próba łamania
 • Pomiary twardości metali i złączy spawanych
 • Próba udarności metali i złączy spawanych
 • Badania metalograficzne złączy spawanych
 • Pomiary chropowatości powierzchni
 • Badanie przydatności procesów cieplnych, w tym:
 • procesu cięcia termicznego według EN 1090
 • procesu prostowania płomieniowego według EN 1090
 • pomiary geometryczne otworów wierconych według EN 1090
 • Badanie składu chemicznego na mobilnym spektrometrze iskrowym OES
 • Badanie korozyjności

Zobacz również naszą ofertę na badania nieniszczące.