• Ultra NDT S.C. - rozwiązania techniczne
  • Gdynia / Chojnice / Antwerpia (BE)

Warszawa: Metro – II linia

Realizacja:

II Etap Metro Warszawa
2011, Gdynia

Klient:
Metro Warszawa Sp. Z.O.O

Zakres:
Nadzór III stopnia NDT oraz nadzór spawalniczy podczas prac związanych z powstawaniem II etapu metra w Warszawie.

Badania nieniszczące konstrukcji wsporczej metra

  • Weryfikacja zgodności konstrukcji z projektem
  • Weryfikacja zgodności przeprowadzanych prac spawalniczych / montażowych z wymogami
  • VT – wszystkie złącza spawane / skręcane
  • PT – 523m
  • RT – 151 zdjęć
  • UT – 1040m
  • HT – 250 punktów