• Ultra NDT S.C. - rozwiązania techniczne
  • Gdynia / Chojnice / Antwerpia (BE)

Stadion PGE Arena

Realizacja:

Budowa Stadionu PGE Arena
2010-2011, Gdańsk

Klient:

Biuro inwestycji Euro Gdańsk 2012 SP Z.O.O

Zakres:

Nadzór III stopnia nad wszelkimi pracami przeprowadzanymi w trakcie budowy Stadionu w zakresie NDT.
Nadzór spawalniczy nad wszelkimi pracami spawalniczymi przeprowadzanymi w trakcie budowy Stadionu.
Kontrola wymiarowa, weryfikacja zgodności konstrukcji z projektem.