• Ultra NDT S.C. - rozwiązania techniczne
 • Gdynia / Chojnice / Antwerpia (BE)

SPB – Norther TP

Realizacja:
25100 Norther TP’s
2017-2018, Antwerpia

Klient:
Smulders Projects Belgium / Van Oord               

Zakres:
Praca przy produkcji transition pieces turbin wiatrowych wchodzących w skład największej na świecie farmy wiatrowej Gemini Offshore Windfarm Park (Northland Powers)

Samodzielna realizacja projektu 25100 Norhter TP’s w zakresie:

 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej
  • Routecards (dziennik spawania)
  • Defect rate (poziomy wadliwości dla sekcji)
  • List of defects (prowadzenia ewidencji wad)
 • Badań nieniszczących
  • VT, MT, PT, UT

Dopuszczenia spawaczy (site test)