• Ultra NDT S.C. - rozwiązania techniczne
  • Gdynia / Chojnice / Antwerpia (BE)

Sea Towers NDT examination

Realizacja:
Sea Towers NDT examination
2011, Gdynia

Klient:
Invest Komfort S.A               

Zakres:
Odbiór techniczny konstrukcji stalowej dwóch ostatnich pięter wieżowca Sea Towers.

Przeprowadzony zakres prac:

  • Weryfikacja zgodności konstrukcji z projektem
  • Weryfikacja zgodności przeprowadzanych prac spawalniczych / montażowych z wymogami
  • VT – wszystkie złącza spawane / skręcane
  • MT – 560m
  • PT – 249m
  • RT – 255 zdjęć
  • UT – 633m
  • HT – 255 punktów