• Ultra NDT S.C. - rozwiązania techniczne
 • Gdynia / Chojnice / Antwerpia (BE)

SPB – Ewa Horsn

Realizacja:
Ewa Horsn Rev 03
2018, Antwerpia

Klient:
Smulders Projects Belgium / Vattenfall

Zakres:
Praca przy produkcji transition pieces farmy Ewa Horsn rev 03 zlokalizowanej w Danii.

Samodzielna realizacja projektu w zakresie:

 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej
  • Routecards (dziennik spawania)
  • Defect rate (poziomy wadliwości dla sekcji)
  • List of defects (prowadzenia ewidencji wad)
 • Badań nieniszczących
  • VT, MT, PT, UT

Dopuszczenia spawaczy (site test)