• Ultra NDT S.C. - rozwiązania techniczne
  • Gdynia / Chojnice / Antwerpia (BE)

ELDFISK II 2/7S – Bridge 01

Realizacja:
ELDFISK II 2/7S – Bridge 01
2011-2013, Gdynia

Klient:
Aker Solutions / Kvaerner Stord               

Zakres:

Praca przy budowie mostu Bridge 01 łączącego platformę ELDFISK II z systemem platform EKOFISK.

Nadzór spawalniczy oraz nadzór III stopnia NDT. Przygotowywanie procedur spawalniczych i badawczych, oraz audytowanie podwykonawców.

Prowadzenie rejestru wadliwości spawaczy.

Koordynacja postępu prac spawalniczych oraz prowadzenie dokumentacji w systemie MIPS (ERP based)

Obsługa w zakresie badań nieniszczących złącz spawanych

  • Weryfikacja zgodności konstrukcji z projektem
  • Weryfikacja zgodności przeprowadzanych prac spawalniczych / montażowych z wymogami
  • VT
  • MT
  • PT
  • RT
  • UT – Klasyczne, duplex, superduplex, TOFD, Phased Array
  • HT / PMI