• Ultra NDT S.C. - rozwiązania techniczne
  • Gdynia / Chojnice / Antwerpia (BE)

EKOFISK 2/4Z TOPSIDE

Realizacja:
EKOFISK 2/4Z TOPSIDE
2006-2008, Chojnice

Klient:
Aker Solutions / Kvaerner Stord / Mostostal Chojnice S.A

Zakres:
Przygotowywanie procedur i technologii badania ultradźwiękowego spoin ze stali duplex / superduplex.

Nadzór spawalniczy.

Nadzór i koordynacja podwykonawców NDT.

Przeprowadzanie badań NDT złącz spawanych przy prefabrykacji pokładów platformy EKOFISK 2/4z, konstrukcji stalowej flary oraz konstrukcji drugorzędowej.

  • Weryfikacja zgodności konstrukcji z projektem
  • VT – wszystkie złącza spawane / skręcane
  • MT – 1150m
  • PT – 250m
  • RT – 750 zdjęć
  • UT – 976m
  • HT – 255 punktów