• Ultra NDT S.C. - rozwiązania techniczne
  • Gdynia / Chojnice / Antwerpia (BE)

ELDFISK 2/7S – Flara F01

Realizacja:
ELDFISK 2/7S – Flara F01
2012-2015, Gdynia

Klient:
Aker Solutions / Kvaerner Stord               

Zakres:
Praca przy budowie konstrukcji flary Flare 01 platformy ELDFISK II.

Nadzór spawalniczy oraz nadzór III stopnia NDT. Przygotowywanie procedur spawalniczych i badawczych, oraz audytowanie podwykonawców.

Prowadzenie rejestru wadliwości spawaczy.

Koordynacja postępu prac spawalniczych oraz prowadzenie dokumentacji w systemie MIPS (ERP based).

Obsługa w zakresie badań nieniszczących złącz spawanych:

  • Weryfikacja zgodności konstrukcji z projektem
  • Weryfikacja zgodności przeprowadzanych prac spawalniczych / montażowych z wymogami
  • VT
  • MT
  • PT
  • RT
  • UT – Klasyczne, duplex, superduplex, TOFD, Phased Array
  • HT / PMI