• Ultra NDT S.C. - rozwiązania techniczne
  • Gdynia / Chojnice / Antwerpia (BE)

EC Bydgoszcz

Realizacja:
Budowa katalitycznego odazotowania spalin w EC Bydgoszcz
2017-2018 Bydgoszcz

Klient:
SBB Energy S.A

Zakres:
Prowadzenie badań radiograficznych części ciśnieniowej przy budowie instalacji katalitycznego odazotowania spalin w EC Bydgoszcz.