• Ultra NDT S.C. - rozwiązania techniczne
  • Gdynia / Chojnice / Antwerpia (BE)
badania ndt, badania nieniszczące ndt

Stadion PGE Arena

Nadzór III stopnia nad wszelkimi pracami przeprowadzanymi w trakcie budowy Stadionu w zakresie NDT.

Zobacz więcej
badania nieniszczące, badania ndt

SPB – Trianel Windfarm Borkun II

Praca przy produkcji transition pieces i monopiles turbin wiatrowych wchodzących w skład farmy wiatrowej Trianel Windfarm Borkun II.

Zobacz więcej

Mermaid 17740 / Seastar 17750

Praca przy produkcji dwóch topside’ów (Mermaid/Seastar) dla inwestycji Seamade.

Zobacz więcej

SPB – Norther TP

Praca przy produkcji transition pieces turbin wiatrowych wchodzących w skład największej na świecie farmy wiatrowej Gemini Offshore Windfarm Park (Northland Powers)

Zobacz więcej

SPB – Ewa Horsn

 Praca przy produkcji transition pieces farmy Ewa Horsn rev 03 zlokalizowanej w Danii.

Zobacz więcej

SPB – Deutsche Bucht

Praca przy produkcji transition pieces \ jackets dla farmy wiatrowej Deutsche Bucht.

Zobacz więcej
Gdynia, badadnia ndt, ultra NDT

Sea Towers NDT examination

Odbiór techniczny konstrukcji stalowej dwóch ostatnich pięter wieżowca Sea Towers.

Zobacz więcej
badania ndt, badania nieniszczące

EFRA Lotos – cześć mechaniczna DCU

Udział przy budowie plantacji wodorowej na rafinerii Exxon Mobile Rotterdam. Wykonywanie pełnego zakresu NDT przy instalacjach ciśnieniowych plantacji.

Zobacz więcej

HyCO4 Hydrogen Plant

Udział przy budowie plantacji wodorowej na rafinerii Exxon Mobile Rotterdam. Wykonywanie pełnego zakresu NDT przy instalacjach ciśnieniowych plantacji.

Zobacz więcej

ENGIE Fabricom

Bieżąca obsługa procesu produkcji indukcyjnych gięć rur ze stali węglowych i inox. Badania MT/UT obszarów gięcia indukcyjnego raz spoin.

Zobacz więcej

EC Bydgoszcz

Budowa katalitycznego odazotowania spalin w EC Bydgoszcz.

Zobacz więcej

BFG Project Gent 300MW

Kompleksowe wykonanie badań nieniszczących części ciśnieniowej kotła nadkrytycznego, orurowania zewnętrznego.

Zobacz więcej

ELDFISK 2/7S – Flara F01

Praca przy budowie konstrukcji flary Flare 01 platformy ELDFISK II. Nadzór spawalniczy oraz nadzór III stopnia NDT.

Zobacz więcej

EKOFISK 2/4Z TOPSIDE

 Przygotowywanie procedur i technologii badania ultradźwiękowego spoin ze stali duplex / superduplex. Nadzór spawalniczy.

Zobacz więcej
badania nieniszczące NDT, ultrandt, badania ndt

ELDFISK II 2/7S – Bridge 01

Praca przy budowie mostu Bridge 01 łączącego platformę ELDFISK II z systemem platform EKOFISK. Nadzór spawalniczy oraz nadzór III stopnia NDT.

Zobacz więcej

Air Liquid

Budowa zbiorników ciśnieniowych ciekły azot/ciekły tlen. Obsługa w zakresie NDT przy budowie dwóch dwupłaszczowych zbiorników ciśnieniowych na terenie elektrowni atomowej w Antwerpii | PT | RT

Zobacz więcej

Warszawa: Metro – II linia

Firma: Metro Warszawa Sp. z o.o. Zlecenie: Realizacja stacji II linii metra w Warszawie. Prace: Nadzór spawalniczy EWU, EWI, Nadzór III stopnia...

Zobacz więcej
stadion narodowy

Stadion Narodowy w Warszawie

Badania nieniszczące i niszczące (RT, MT, PT, UT, HT) konstrukcji nośnej dachu Stadionu Narodowego w Warszawie.

Zobacz więcej